ELLY BALTUS

                                                          Introductie.


De afbeeldingen op deze website zijn werken die gemaakt zijn in opdracht en geplaatst

in openbare ruimten. De bronzen beelden zijn gemaakt naar aanleiding van

historische figuren of gebeurtenissen. De beelden zijn in brons uitgevoerd om de

kwetsbaarheid in de openbare ruimte te verkleinen. Door een brons afgietsel te maken

van samengestelde gebruiksvoorwerpen krijgt het beeld een zekere mate van uniformiteit terwijl de

waarbij de zeggingskracht van de voorwerpen behouden blijft.

De voorwerpen zijn gekozen om de kijker gelegenheid te geven associaties te maken

over het leven van de uit te beelden persoon of de weer te geven gebeurtenis. Als

voorbeeld; het beeld van Jan Jansz. Weltevree. Het is gebaseerd op de historische

persoon die volgens het scheepsjournaal van Hamel, in de 16de eeuw vanuit de Rijp

naar Japan voer voor de handel. Hij strandde in Korea en werd daar adviseur van de

gouverneur op wapengebied. Kenmerken van dit verhaal heb ik gekoppeld aan de

gebruiksartikelen waaruit het beeld is opgebouwd. Een scheepskatrol en zeil

verwijzen naar de scheepvaart. Japanse parapluutjes geven een oosters karakter, een

geweer representeert de functie die Jan Jansz. Weltevree had. Diverse handelsartikelen uit heden

(zoals fotocamera’s en radio’s) en verleden verwijzen naar de handel met het oosten.

De hedendaagse handelsartikelen geven aan dat de handel nog steeds actueel is.

Historische personen uit 16de en 17de eeuw kennen wij alleen van schilderijen, en in

het geval van Jan Jansz. vanuit optekeningen in een logboek. Niemand weet hoe hij er

echt uit gezien heeft. Wij herinneren ons het leven van de persoon en zijn daden. De

context van dat verhaal is vertegenwoordigd door de gebruikte materialen en zij zetten

aan tot associëren en nadenken.

De onderdelen zijn ook als ze in brons afgegoten zijn duidelijk herkenbaar. Het zijn

voorwerpen die wij dagelijks gebruiken. Zij geven de uitstalling en karakter aan het

beeld. In het beeld vrouw en kind van de gemeente Voorne krijgt de bronzen

zwemband buiten de nostalgische waarde nog een toevoeging. Het lichte,

opblaasbare voorwerp krijgt een enorme zwaarte waardoor de functie van het

voorwerp vervreemdend werkt.

De laatste pagina’s van deze website zijn gevuld met beelden opgebouwd uit de

oorspronkelijke materialen. Deze beelden zijn opdrachten van particulieren of zijn voor

exposities gemaakt. Het beeld wordt vanwege de gebruikte materialen, kwetsbaarder, maar wint ook aan kracht; neemt de kleur aan van de voorwerpen. Zowel gevonden voorwerpen als gekochte

voorwerpen zijn gebruikt in de beelden, al naar gelang zij de zeggingskracht van het

verhaal vertegenwoordigen.

 

                        “De Militair”

Een assemblage van originele materialen.                   

             Afm: 250 x 100 x 70 cm.